Παρακολουθείστε video επίδειξης που πραγματοποιήθηκε σε αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ:Μια μοναδική δοκιμή παρουσιάζεται στο επόμενο video.
Πραγματοποιήθηκε σε εύφλεκτο χάρτινο βαρέλι συσκευασίας. Μέσα στο βαρέλι τοποθετήθηκε ώς καύσιμη ύλη, βενζίνη 1,5 Lit και ένα πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο 0,20 cm Χ0,20 cm Χ 0,60 cm.


Σκοπός της δοκιμής: Η κατάσβεση της φωτιάς με θερμοευαίσθητο γραμμικό πυροσβεστήρα, αλλά μετά από προανάφλεξη και καύση για 60 δευτερόλεπτα, o θερμοευαίσθητος γραμμικός πυροσβεστήρας τοποθετείται ελεύθερος (χωρίς στήριξη) για να φανεί η δύναμη του ωστικού κύματος του:


Βασικά Χαρακτηριστικά του προϊόντος:


Τοποθετείται εύκολα από τον Χρήστη. Στηρίζεται σταθερά με τρία μεταλλικά στηρίγματα που φέρουν ελαστική επένδυση.

Περιέχει εγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό: Gelled Halocarbon/Dry Chemical Suspension.


Χρησιμοποιείται για την αυτόματη πυρόσβεση ηλεκτρικών πινάκων, θαλάμων μηχανών και γενικά σε κάθε κλειστό περίβλημα που υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης από βραχυκύκλωμα ή διαρροή καυσίμου.


Λειτουργεί αυτόματα με την θερμοκρασία της φλόγας. Από την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργείται σημειακή ρίξη της πλαστικής σωλήνας του θερμοευαίσθητου γραμμικού πυροσβεστήρα και ταυτόχρονα προκαλείται πιεστική εκτόνωση του κατασβεστικού υλικού που προκαλεί την κατάπνιξη της φωτιάς.


Η πυρόσβεση πραγματοποιείται μέσα σε χρόνο 20 sec από την έναρξη της φωτιάς.


Ο Μέγιστος Προστατευόμενος Ογκος για ασφαλή πυροσβεστική εφαρμογή είναι: 1,50 m³.


Ο Ελάχιστος 'Ογκος για ασφαλή εκτόνωση της πίεσης είναι: 0,30 m³.


Δεν απαιτείται η περιοδική αναγόμωση.


Ελέγχεται περιοδικά η ετοιμότητά του θερμοευσθητου γραμμικού πυροσβεστήρα από τον Χρήστη, με βάση το συγκεκριμένο συνολικό βάρος του.


Επισκευάζεται και αναπληρώνεται, μετά από την κανονική λειτουργία του.


Διατίθενται θερμοευαίσθητοι γραμμικοί πυροσβεστήρες με συνολικά μήκη: 100 cm και 150 cm.


Θερμοκρασία Ασφαλούς Αποθήκευσης του Πυροσβεστήρα: -20° C έως 60 ° C.


Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενος έτους, με την άμεση αντικατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.


Η αξία του θερμοευαίσθητου γραμμικού πυροσβεστήρα είναι 95 Ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.


Η αξία της επισκευής και αναπλήρωσης του θερμοευαίσθητου γραμμικού πυροσβεστήρα είναι 35 Ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Ο Χρήστης πρέπει να επιστρέψει τα τμήματα του χρησιμοποιημένου προϊόντος που παρουσιάζονται στην εικόνα: